CNV Geldzorg helpt

Financiële problemen staan in de top-3 van levensloopstress

In de afgelopen 5 jaar heeft ruim 80% van de Nederlandse werknemers te maken gehad met levensloopstress. Naast het overlijden van een dierbare en het verlenen van mantelzorg, staan financiële problemen in de top 3 van levensloopstress. Bijna 20% van de werknemers heeft zich wel eens ziek gemeld vanwege moeilijkheden in hun privéleven. Daarbij werd niet verteld wat de reden van ziekmelding was. Werk- en privé zijn nauw met elkaar verbonden. Dat is dan ook de reden dat werknemers soms moeite hebben om zich te concentreren op het werk vanwege privéproblemen, daarom is een goede werk-privé balans erg belangrijk.

Bespreekbaar maken van financiële problemen bij werknemers

Bij meer dan 60% van de werkgevers komen werknemers met geldzorgen voor. Het grootste deel van de werkgevers ontdekt pas dat een werknemer financiële problemen heeft als er loonbeslag gelegd wordt of als er grote betalingsachterstanden zijn. Wij ondersteunen werkgevers om de financiën van werknemers op orde te brengen en te houden, om geldproblemen bespreekbaar te maken en om geldzorgen en loonbeslagen te voorkomen. Geldzorgen hebben niet alleen een negatieve invloed op werknemers, maar zorgen ook voor hoge kosten voor werkgevers. Een werknemer met schulden kost een organisatie gemiddeld 13.000 euro per jaar. Werknemers met financiële zorgen zijn 20% minder productief en zijn gemiddeld 9 dagen per jaar langer ziek dan werknemers zonder geldzorgen. Een financieel fitte werknemer presteert beter, verzuimt minder, heeft meer plezier in zijn werk en is productiever.

Geldzorgen los je samen op

Geldzorgen hebben niet alleen een negatieve invloed op werknemers, maar zorgen ook voor hoge kosten voor werkgevers. Het is belangrijk dat managers, chefs en andere leidinggevenden oprechte betrokken zijn bij hun medewerkers en dat ze naar ze luisteren. De gemiddelde werkgever weet niet precies wat er speelt bij een werknemer die verzuimt. Door tijd vrij te maken en regelmatig een kop koffie te drinken met medewerkers, blijft een werkgever beter op de hoogte van wat er speelt. Een open cultuur binnen een bedrijf is onmisbaar. Een goede relatie met medewerkers is belangrijk, dit werkt drempelverlagend voor de werknemer om eventuele problemen te bespreken met de werkgever en dit samen op te lossen. Door in gesprek te gaan, wordt het taboe dat rust op het hebben van financiële problemen doorbroken, de helft van de werknemers met financiële problemen is namelijk bang om ontslagen worden. Door de werknemers te helpen deze zorgen bespreekbaar te maken en hen te helpen om financieel zelfredzaam te worden en te blijven, kan een werkgever iets waardevols betekenen voor zowel de werknemers als voor zichzelf. Samen zorg je voor een financieel gezonde werkvloer.

Ons dienstenaanbod

Wij ondersteunen werkgevers die willen investeren in het voorkomen en oplossen van geldzorgen van hun werknemers. Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, workshops en (online) trainingen voor zowel leidinggevenden als werknemers. Onze trainers en coaches maken samen met de werkgevers en hun werknemers een plan van aanpak om hun financiële situatie op orde te krijgen en te houden. Zij geven daarnaast waardevolle tips over budgetteren, sparen, bezuinigen en hoe je schulden kunt voorkomen.

Wil je meer weten over ons dienstenaanbod? Lees verder.

De feiten

  • werknemers met financiële zorgen zijn 20% minder productief
  • werknemers met geldzorgen zijn per jaar 7 dagen meer ziek dan werknemers zonder geldzorgen
  • een werknemer met schulden kost een organisatie 13.000 euro per jaar
  • 1 op de 10 huishoudens heeft problematische schulden

 
                        We kwamen erachter dat er bij verzuimsituaties vaak sprake was van financiële zorgen. Daarnaast kregen we ook, in lijn met de landelijke trend, steeds vaker te maken met loonbeslagen.

Deze combinatie van uitval door ziekte en zwaardere administratieve lasten voor het bedrijf maakten dat we op zoek gingen naar een preventieve aanpak. Uiteraard op een discrete en respectvolle manier voor de werknemer.

 

Werknemer bij Scania

Hoe het werkt: maatwerk voor uw organisatie

We werken voor werkgevers die willen investeren in het oplossen en voorkomen van geldzorgen van hun werknemers. Onze trainers en coaches helpen werknemers om hun financiële situatie op orde te krijgen en te houden, en leren werkgevers hoe ze het onderwerp bespreekbaar kunnen maken.  We organiseren informatiebijeenkomsten en cursussen voor zowel leidinggevenden als werknemers. Met tips over budgetteren, sparen, bezuinigen. En advies hoe je geldzorgen kunt bespreken, en hoe je schulden kunt voorkomen. Voor iedere organisatie bieden wij uit onze diensten een maatwerkpakket aan: elke organisatie is immers uniek.

We werken al voor