Individuele ondersteuning

Voor wie

Werknemers die na de cursus ‘Omgaan met geld’ extra ondersteuning nodig hebben om hun financiële situatie op orde te krijgen.

Doel

Werknemers helpen hun geldproblemen op te lossen, en zelfredzaam te maken naar de toekomst toe.

Inhoud

We helpen deelnemers hun financiële situatie te inventariseren, en bieden concrete oplossingen. De deelnemer krijgt thuis 1 op 1 ondersteuning van een coach. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • het in kaart brengen van de financiële problemen
  • het ordenen van de administratie
  • het samen opstellen van een plan van aanpak

Indien van toepassing werken we samen met Schuldhulpmaatje, Plangroep Nederland, Nibud, NVVK en gemeenten.

We werken al voor